Διαδικασία επιστροφής


Το προϊόν πρέπει να είναι συσκευασμένο και να είναι αχρησιμοποίητο.

Συμπλήρωση της φόρμας


Αποστολή των εμπορευμάτων με χρέωση του αποστολέα.

Αποστολή στο Service της εταιρέιας 21 Ιουνίου 164 Κιλκίς.